Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2747094 obálek a 845224 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Lusofonní Afrika : empiricko-analytická komparace politických stran a stranických systémůAutor: Vlastimil Fiala
Rok: 2013
ISBN: 9788087382509
NKP-CNB: cnb002607593
OKCZID: 114497823

Citace (dle ČSN ISO 690):
FIALA, Vlastimil. Lusofonní Afrika: empiricko-analytická komparace politických stran a stranických systémů. 1. vyd. Hradec Králové: Iuridicum Olomoucense, 2013. 442 s.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)