Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2551864 obálek a 741196 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dekrety prezidenta republiky 70 let poté: teoretické aspekty, aplikační praxe, komparativní pohled : sborník příspěvků sekce teorie práva a právních dějin, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2015Autor: Petr Osina
Rok: 2015
ISBN: 9788087382677
OKCZID: 123982418

Citace (dle ČSN ISO 690):
Dekrety prezidenta republiky 70 let poté: teoretické aspekty, aplikační praxe, komparativní pohled: sborník příspěvků sekce teorie práva a právních dějin, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2015. 1. vydání. Olomo


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)