Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2476998 obálek a 698676 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní MoravyAutor: Hana Mlejnková
ISBN: 9788087402528
NKP-CNB: cnb002857068
OKCZID: 127697528

Citace (dle ČSN ISO 690):
MLEJNKOVÁ, Hana. Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy. Vydání první. Praha ;, Brno: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, 2016, 263 s. ISBN 978-80-87402-52-8.


Anotace

 

Odborníci z oborů historie, vodního hospodářství, hydrobiologie, hydrochemie, geografie, jakosti vod a krajinné ekologie se v této knize pokusili o objektivní posouzení narušení historické, sociálně-kulturní a ekologické kontinuity území, pozměněných vodohospodářskými úpravami a porovnání stavu společnosti, kultury, krajiny, vodních toků, vodních ploch a jejich využívání, biotopů a dalších složek utvářejících kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy, před a po zatopení velkých území při výstavbě přehrad.

Zdroj anotace: Krajská knihovna Františka Bartoše ve ZlíněPřidat komentář a hodnocení

Od: (3.87.33...)