Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1895490 obálek a 472015 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Metodika podpory perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)

Autor: Ondřej Simon, Kamila Tichá, Kateřina Rambousková
ISBN: 9788087402634
NKP-CNB: cnb003064967
OKCZID: 128013997

Citace (dle ČSN ISO 690):
SIMON, Ondřej. Metodika podpory perlorodky říční (Margaritifera margaritifera). Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., 2018. 283 stran.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.157.61...)