Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2445996 obálek a 683680 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Adaptace města na povodně a sucho

Autor: Pavel Balvín, Jan Hlom, Jiří Procházka, Luděk Strouhal, Veronika Táboříková, Ludmila Šnejdová
ISBN: 9788087402849
NKP-CNB: cnb003276464
OKCZID: 128494764

Citace (dle ČSN ISO 690):
BALVÍN, Pavel. Adaptace města na povodně a sucho. Vydání první. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., 2020. 19 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.172.217...)