Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2387920 obálek a 594436 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Osudový partner, aneb, Proč nám přichází do života : nejen o partnerství, ale i o rodičích

Autor: Zdenka Blechová
ISBN: 9788087413869
NKP-CNB: cnb003310058
OKCZID: 128517025

Citace (dle ČSN ISO 690):
BLECHOVÁ, Zdenka. Osudový partner, aneb, Proč nám přichází do života: nejen o partnerství, ale i o rodičích. Čtvrté upravené a doplněné vydání. [Plzeň]: Zděnka Blechová, 2020. 200 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.80.5...)