Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2848073 obálek a 855536 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní sporyAutor: Adam Doležal, Tomáš Doležal
ISBN: 9788087439289
OKCZID: 127537544

Citace (dle ČSN ISO 690):
DOLEŽAL, Adam a Tomáš DOLEŽAL. Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., 2016. 261 stran. Edice Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)