Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2199801 obálek a 554569 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Korupce a další vybrané protispolečenské jevy v současné společnosti

Rok: 2015
ISBN: 9788087472866
OKCZID: 119602567

Citace (dle ČSN ISO 690):
SVATOŠ, Roman a Josef KŘÍHA. Korupce a další vybrané protispolečenské jevy v současné společnosti. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2015, 98 s. Studia. ISBN 978-80-87472-86-6.


Anotace

 

Publikace se zabývá problematikou udržitelného rozvoje v oblasti bezpečnosti. Kolektivní monografie je zaměřena jednak na nejzávažnější formy trestné činnosti jako je korupce a organizovaný zločin, ale rovněž je zde rozvinuta problematika řešení protiprávních jednání nebo vzdělávání osob, které se dostaly do konfliktu se zákonem.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.228.10...)