Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2612664 obálek a 778628 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Udržitelné principy v cestovním ruchu českého venkova a jejich managementAutor: Lucie Sára Závodná
ISBN: 9788087500958
OKCZID: 127921197

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZÁVODNÁ, Lucie Sára. Udržitelné principy v cestovním ruchu českého venkova a jejich management. 1. vydání. Zlín: VeRBuM, 2018. 215 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)