Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2181015 obálek a 541561 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Táhni k čertu, otče, aneb, A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání

Autor: Josef Winkler, Magdalena Štulcová, Dana Pfeiferová
Rok: 2020
ISBN: 9788087545713
NKP-CNB: cnb003182058
OKCZID: 128345569

Citace (dle ČSN ISO 690):
WINKLER, Josef. Táhni k čertu, otče, aneb, A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání. Překlad Magdalena ŠTULCOVÁ. První vydání. Ve Zlíně: Archa, 2020. 209 stran. Edice moderních rakouských autorů, svazek 18.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.204.55...)