Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2436360 obálek a 678532 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Otto Pick: pozorovatel a aktér české diplomacie

Autor: Vladimír Handl
ISBN: 9788087558331
NKP-CNB: cnb003275981
OKCZID: 128494618

Citace (dle ČSN ISO 690):
Otto Pick: pozorovatel a aktér české diplomacie. V Praze: Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i., 2020. 233 stran.


Anotace

 

Publikace představuje profesora Picka, ale také transformační dobu Československa/České republiky, její hlavní milníky a aktéry v oblasti zahraniční politiky a mezinárodních vztahů, dosažený stav vztahů ve střední Evropě a s Německem. Jak uvádí v předmluvě ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, Ondřej Ditrych, není kniha přísně odbornou publikací, přesto ale nabízí užitečný pohled do minulosti – "do období budování zahraniční politiky nově nezávislého státu a hledání jejích konstant. Příběh české zahraniční politiky nasvěcuje jako ne zcela souvislý a přímočarý, ale o to životnější."

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (3.239.118...)