Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2749365 obálek a 845773 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

XX. Karlovarské právnické dny : monografie "effet utile"Autor: Vladimír Zoufalý, jn20001227110
ISBN: 9788087576168
OKCZID: 111594402

Citace (dle ČSN ISO 690):
XX. Karlovarské právnické dny: monografie "effet utile". Praha: Leges, 2012. 398 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)