Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2462123 obálek a 691878 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějepis 6 - Pravěk, starověk - Čtení s porozuměním (66-40) - Lubor Kysučan, Marie Fejfušová

ISBN: 9788087591857
NKP-CNB: cnb002929180
OKCZID: 127771931

Citace (dle ČSN ISO 690):
KYSUČAN, Lubor. Dějepis 6: dějiny pravěku a starověku : pro 6. ročník základní školy. Brno: Nová škola - Duha, [2017-2020]. 2 svazky. Čtení s porozuměním.


Anotace

 

Nová učebnice dějepisu je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky dějepisu. Důraz se klade na názornost a srozumitelnost. Učebnicové texty jsou systematicky a přehledně členěny do tematických kapitol. Každá kapitola začíná vždy na nové straně a je uvedena textem z krásné literatury spolu s otázkami na porozumění textu. Učebnice přináší základní fakta s minimem letopočtů. Důraz je kladen na logické souvislosti a typické rysy dané historické etapy. V úvodu ke kapitole najdete vždy také velkou přehlednou mapu přibližující žákům danou oblast. Základní text provázejí zajímavosti uvedené drobným písmem na okraji stránky, kde žáky zaujmou pozoruhodné „střípky“ ze života v dané době.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Books & Books s.r.o.


Přidat komentář a hodnocení

Od: (52.23.219...)