Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2208572 obálek a 558279 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zapomenuté poklady z církevních sbírek : 1664-2014 : 350 let Biskupství královéhradeckého : výstavní síň biskupské rezidence v Hradci Králové 28.5.-30.11.2014

Autor: Jan Doskočil
Rok: 2014
ISBN: 9788087648087
NKP-CNB: ola001-nkc20142616336
OKCZID: 114699811

Citace (dle ČSN ISO 690):
Zapomenuté poklady z církevních sbírek: 1664-2014 : 350 let Biskupství královéhradeckého : výstavní síň biskupské rezidence v Hradci Králové 28.5.-30.11.2014. Autor úvodu Jan DOSKOČIL. Hradec Králové: Biskupství královéhradecké, c2014, 47 s. ISBN 9


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.238.8...)