Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2383902 obálek a 592234 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nechtěné budování státu

ISBN: 9788087709214
NKP-CNB: cnb003057357
OKCZID: 128027591

Citace (dle ČSN ISO 690):
DAVID, Jiří. Nechtěné budování státu: politika, válka a finance na Moravě ve 2. polovině 17. století. Vydání 1. Brno: Matice moravská, 2018. 337 stran, viii stran obrazových příloh. Knižnice Matice moravské, svazek 46.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.171.146...)