Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172630 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Od moravských luk k balkánským horám : Václavu Štěpánkovi k šedesátinám

Autor: Petr Stehlík, Libor Jan, Ladislav Hladký, Václav Štěpánek
ISBN: 9788087709245
NKP-CNB: cnb003159401
OKCZID: 128296841

Citace (dle ČSN ISO 690):
STEHLÍK, Petr, ed., JAN, Libor, ed. a HLADKÝ, Ladislav, ed. Od moravských luk k balkánským horám: Václavu Štěpánkovi k šedesátinám. 1. vydání. Brno: Matice moravská ve spolupráci s Ústavem slavistiky a Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2019. 446 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.74...)