Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2614230 obálek a 779950 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileuAutor: Bronislav Chocholáč, Jiří Malíř, Lukáš Reitinger, Martin Wihoda
ISBN: 9788087709283
OKCZID: 128426038

Citace (dle ČSN ISO 690):
CHOCHOLÁČ, Bronislav, ed. Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu. Vydání 1. Brno: Matice moravská, 2020. 942 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)