Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172195 obálek a 537062 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Postavení a vztahy Evropské unie a USA v měnící se

Rok: 2015
ISBN: 9788087764046
NKP-CNB: cnb002721691
OKCZID: 119978893

Citace (dle ČSN ISO 690):
Postavení a vztahy Evropské unie a USA v měnící se globální ekonomice: souhrnná publikace z vědeckopopularizační konference realizované v rámci projektu Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace ... : Brno, 10. dubna 2015. 1. vydání. Praha
Zdroj:


Anotace

 

Dopolední blok konference se zabýval postavením Evropské unie a USA ve světové ekonomice, jeho vývojem, současným stavem a výhledem do budoucna, porovnáním makroekonomického vývoje a úrovně konkurenceschopnosti Evropské unie a USA a jejich srovnáním s dalšími významnými ekonomikami světa, zejména ostatními státy G7 a zeměmi BRICS, analýzou úlohy amerického dolaru a eura v globální ekonomice a vývojem jednání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství. V rámci odpoledního bloku získali účastníci konference informace o předpokládaných přínosech a možných rizicích Transatlantického obchodního a investičního partnerství, o problémech eurozóny, jejich dopadech na postavení Evropské unie v globální ekonomice a o možných budoucích scénářích vývoje eurozóny, o vztazích Evropské unie a USA v kontextu společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU a o různých aspektech kvality podnikatelského prostředí v Evropské unii a USA a o jejich srovnání podle hodnocení Doing Business Světové banky.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.204.187...)