Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2551214 obálek a 740981 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Marx, Engels, Beatles: myšlenkový svět polských a československých vysokoškoláků, 1956-1968Autor: Nebřenský, Zdeněk
Rok: 6048
ISBN: 9788087782668
NKP-CNB: cnb002856038
OKCZID: 127721808

Citace (dle ČSN ISO 690):
NEBŘENSKÝ, Zdeněk. Marx, Engels, Beatles: myšlenkový svět polských a československých vysokoškoláků, 1956-1968. Vydání první. Praha: Academia :, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2017, 422 s. České moderní dějiny, 1. ISBN 978-80-200-2668-2.


Digitální objekty

Česká Digitální knihovna
Knihovna Akademie věd ČRAnotace

 

Kniha je příspěvkem k sociálním a kulturním dějinám poválečné generace ve střední Evropě v padesátých a šedesátých letech 20. století. Na příkladu diskusí o každodenním životě studentů zkoumá poststalinskou emancipaci a diferenciaci polské, české a slovenské společnosti. V návaznosti na výsledky nedávných výzkumů ukazuje, co konkrétně znamenala humanizace marxismu a reformulace ideologického konsensu pro každodenní život mladých lidí. V neposlední řadě si klade otázku, jakým způsobem se po roce 1956 proměňovala komunistická utopie a které jsou analyzovány, patří manželství, zaměstnanost a kluby. Málokterá témata, jako právě otázku socialistické intimity, práce a kultury, provázely tak vyostřené protiklady mezi utopickými představami a jejich každodenním naplňováním.

Zdroj anotace: Krajská knihovna Františka Bartoše ve ZlíněDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)