Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197353 obálek a 553383 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hilsneriáda

Autor: Masaryk, Tomáš Garrigue
Rok: 2019
ISBN: 9788087782996
NKP-CNB: cnb003157292
OKCZID: 128268052

Citace (dle ČSN ISO 690):
MASARYK, Tomáš Garrigue a MERHAUT, Luboš, ed. Hilsneriáda: texty z let 1898-1900. Vydání první. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2019. 576 stran. Spisy T. G. Masaryka, svazek 24a.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.234.223...)