Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2889447 obálek a 872246 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Peníze a zlatoAutor: Zbyněk Revenda
ISBN: 9788087865910
NKP-CNB: cnb003576500
OKCZID: 129213906

Citace (dle ČSN ISO 690):
REVENDA, Zbyněk. Peníze a zlato. Třetí vydání. Praha: Ekopress, 2023. 259 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)