Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2920238 obálek a 884640 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

K problematice dějin průmyslu, techniky a exaktních věd v českých zemích a na Slovensku v 19. a 20. století = About the history of industry, technology and exact sciences in the Czech lands and Slovakia in the 19th and 20th centuriesAutor: František Čapka, Radek Slabotinský
ISBN: 9788087896464
NKP-CNB: cnb002940256
OKCZID: 127817685

Citace (dle ČSN ISO 690):
K problematice dějin průmyslu, techniky a exaktních věd v českých zemích a na Slovensku v 19. a 20. století =: About the history of industry, technology and exact sciences in the Czech lands and Slovakia in the 19th and 20th centuries. Editor Frant


Anotace

 

Cílem kolektivní monografie, složené z 13 kapitol, která je dílem odborných a vědeckých pracovníků veřejných vysokých škol, archivů a muzeí z České a Slovenské republiky, je přiblížit a osvětlit neznámé či prozatím málo probádané kapitoly z vývoje vybraných odvětví průmyslu (textilnictví, strojírenství, dřevozpracující průmysl, atd.), techniky (automobilismus ad.) a exaktních věd (fyzikální vědy). Zahrnuta je též činnost významných osobností (Jan Vaca, rodina Schoelerů, Oberleitherové, bratři Kleinové, atd.), které se uplatnily v podnikatelském prostředí a v oblasti techniky v českých zemích a na Slovensku v letech 1918-1939.

Zdroj anotace: Krajská knihovna Františka Bartoše ve ZlíněPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)