Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2240357 obálek a 562862 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ochrana státní hranice a rok 1968 : bezpečnostní poměry na hranici v druhé polovině šedesátých let

Autor: Pavel Vaněk
ISBN: 9788087896594
NKP-CNB: cnb003037297
OKCZID: 128004864

Citace (dle ČSN ISO 690):
VANĚK, Pavel, ed. Ochrana státní hranice a rok 1968: bezpečnostní poměry na hranici v druhé polovině šedesátých let. Brno: Technické muzeum v Brně, 2018. 131 stran. Acta Musei Technici Brunensis, sv. 15.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.200.252...)