Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2413936 obálek a 660546 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ochrana státní hranice v osmdesátých letech 20. století

Autor: Pavel Vaněk
ISBN: 9788087896907
OKCZID: 128557083

Citace (dle ČSN ISO 690):
VANĚK, Pavel, ed. Ochrana státní hranice v osmdesátých letech 20. století: pád železné opony. V Brně: Technické muzeum, [2020]. 275 stran. Acta Musei technici Brunensis, sv. 19/2020.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.95.131...)