Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2672628 obálek a 807513 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nejen zapsaný mediátor v praxi. I., Vhled do mediace : včetně souvisejících předpisů a vzorůAutor: Pavla Ranglová
ISBN: 9788087929025
OKCZID: 128301511

Citace (dle ČSN ISO 690):
RANGLOVÁ, Pavla. Nejen zapsaný mediátor v praxi. V Ostravě: S. Europe, s.r.o., 2020. 262 stran.


Anotace

 

Publikace vznikla na základě mnohaletých praktických zkušeností z reálných mediačních kauz i lektorské činnosti zapsané mediátorky, koučky a právničky. Je pojata jako ucelený vhled do činnosti „nejen zapsaného mediátora“. V úvodní části autorka vymezuje možnosti alternativního řešení sporů a směry v mediaci. Vysvětluje rozdíly v pojmech mediátor, akreditovaný mediátor, mediátor Probační a mediační služby a zapsaný mediátor. Analyzuje a charakterizuje roli mediátora, shrnuje jeho úkoly, povinnosti, požadované znalosti a dovednosti. Provází čtenáře účelným návodem, jak se stát zapsaným mediátorem, a shrnuje podmínky pro složení zkoušek mediátora. V další části autorka popisuje činnost mediátora, která spočívá v nápomoci stranám s řešením konfliktu a jejich vzájemnou komunikací. Z tohoto důvodu upozorňuje na problematiku konfliktu (jeho identifikaci, typy a styly jeho řešení). Důkladně se věnuje také komunikačním technikám specifickým pro mediaci, které jsou obohaceny řadou příkladů. V závěrečné části dokumentuje samotný mediační proces. Názorně zde ukazuje jeho strukturu a jednotlivé fáze. Detailně rozebírá „úvodní slovo mediátora“ s ohledem na svou vlastní praxi. Popis a průběh mediačního procesu je úzce provázán zákonnou dikcí, především zákonem o mediaci. Kniha mediace je doplněna o zákony, vzory, přehledné tabulky, barevná obrázková schémata a konkrétní příklady s prostorem pro interakci.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)