Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2181019 obálek a 541561 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Prezident Ruské federace : právní status a faktická role = President of the Russian Federation : legal status and factual role

Autor: Kamil Hradský
ISBN: 9788087975947
NKP-CNB: cnb003169823
OKCZID: 128293661

Citace (dle ČSN ISO 690):
HRADSKÝ, Kamil. Prezident Ruské federace: právní status a faktická role = President of the Russian Federation : legal status and factual role. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019. 195 stran. Prameny a nové proudy právní vědy, no. 70.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.172.233...)