Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2551214 obálek a 740981 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vzácné knižní vazby Strahovské knihovny v Praze : od gotiky na práh barokaAutor: Petr Voit
ISBN: 9788088009184
NKP-CNB: cnb003233799
OKCZID: 128386408

Citace (dle ČSN ISO 690):
VOIT, Petr. Vzácné knižní vazby Strahovské knihovny v Praze: od gotiky na práh baroka. Vydání: první. Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2020. 409 stran. Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica, IX..


Anotace

 

Tato publikace vychází česky (ISBN 978-80-88009-18-4), anglicky (ISBN 978-80-88009-19- 1) a německy (ISBN 978-80-88009-20-7) k devítisetletému výročí založení premonstrátského řádu. Její druhý cíl je tedy mnohem zřejmější - široké veřejnosti alespoň pootevřít dveře k bohatým uměleckým sbírkám Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Text je členěn do 50 hesel, která spolu se 135 fotografiemi autor řadí chronologicky dle nezpochybnitelného či předpokládaného roku výroby. Kladla-li starší odborná literatura jediný důraz na inventarizaci a formalistní popis knihvazačského nářadí, pak pozitivistické kupení faktů nelze dnes znevažovat, ale do moderních dějin knihvazačství, k nimž máme tak jako tak pořád neskonale daleko, budoucně musíme zapojovat socio-kulturní aspekty společnosti, nikoli jen fakta o významnějších sběratelích knih. Proto se knihvazačství vůbec poprvé v domácí odborné literatuře tato publikace snaží zasadit hlouběji do knižní kultury a upozornit na souvislost i mimoběžnost s knižním písmem, dekorem nebo ilustrací. Takto mezioborově koncipované pasáže rozšiřují dosavadní metodologická východiska, a přestože jsou ke škodě věci stručné, rámec podobných publikací ze zahraničí dosti překračují.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)