Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2476998 obálek a 698676 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Figurace paměti : J.A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. stoletíAutor: Lenka Řezníková
Rok: 2015
ISBN: 9788088013082
NKP-CNB: cnb002663975
OCLC Number: (OCoLC)904580708
OKCZID: 115531768

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŘEZNÍKOVÁ, Lenka. Figurace paměti: J.A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Vyd. 1. V Praze: Scriptorium, 2014, 504 s. ISBN 978-80-88013-08-2.


Anotace

 

Kolektivní monografie Figurace paměti analyzuje způsoby, jimiž se obyvatelé českých zemí v minulých dvou stoletích vztahovali k postavě Jana Amose Komenského. Kolektivní, resp. sociální paměť chápe jako rozsáhlý soubor kulturních praxí, s jejichž pomocí společenství generují významy, organizují svou historickou zkušenost, vytvářejí si představy o sobě, a zajišťují tak současně i svou kontinuitu a koherenci. Práce vychází z konceptu „míst paměti“, jak jej v polovině 80. let 20. století založil Pierre Nora, reflektuje však i zásadní posuny, jichž tento koncept doznal v rámci paměťových studií během následujících desetiletí

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.87.33...)