Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2215482 obálek a 559205 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Středověké rukpisy v českých zemích

Autor: Dragoun, Michal
Rok: 2018
ISBN: 9788088013754
NKP-CNB: abd001-002225259
OKCZID: 128038057

Citace (dle ČSN ISO 690):
DRAGOUN, Michal. Středověké rukopisy v českých zemích: handbušek kodikologa. Vydání první. V Praze: Scriptorium, 2018. 189 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.234.97...)