Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2439474 obálek a 680140 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vývoj a stav etického vzdělávání a teologickoetická reiterace lidských práv : příspěvek k etickému a lidskoprávnímu vzdělání a k interkulturnímu porozumění hodnotám

Autor: René Milfait, Zuzana Svobodová
ISBN: 9788088018117
OKCZID: 127736793

Citace (dle ČSN ISO 690):
MILFAIT, René a Zuzana SVOBODOVÁ. Vývoj a stav etického vzdělávání a teologickoetická reiterace lidských práv: příspěvek k etickému a lidskoprávnímu vzdělávání a k interkulturnímu porozumění hodnotám. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.237.2...)