Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437844 obálek a 679390 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

"Práce šlechtí!" : sudetoněmecká dobrovolná pracovní služba v meziválečném Československu

Autor: Jitka Balcarová
ISBN: 9788088018360
OKCZID: 128531474

Citace (dle ČSN ISO 690):
BALCAROVÁ, Jitka. "Práce šlechtí!": sudetoněmecká dobrovolná pracovní služba v meziválečném Československu. Praha: Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, 2020. 308 stran. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, 6/2020.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.227.235...)