Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2515919 obálek a 722530 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

České pohraničí : od periferní národní pozice ke stabilnímu prvku evropské integraceAutor: Milan Jeřábek
ISBN: 9788088018377
OKCZID: 128531473

Citace (dle ČSN ISO 690):
JEŘÁBEK, Milan. České pohraničí: od periferní národní pozice ke stabilnímu prvku evropské integrace. Praha: Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, 2020. 271 stran. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, 1/2021.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.238.72...)