Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2672628 obálek a 807513 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Komunisté v Praze : činnost a postavení Komunistické strany Československa ve Velké Praze v letech 1921 až 1939Autor: Martin Dolejský
ISBN: 9788088018476
OKCZID: 128934637

Citace (dle ČSN ISO 690):
DOLEJSKÝ, Martin. Komunisté v Praze: činnost a postavení Komunistické strany Československa ve Velké Praze v letech 1921 až 1939. Praha: Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, 2022. 154 stran. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, 6/2022.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)