Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2914743 obálek a 881912 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Problematické aspekty legislativní a exekutivní činnost související s pandemií nemoci covid-19Autor: Pavel Kotlán
ISBN: 9788088018513
OKCZID: 129063855

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOTLÁN, Pavel. Problematické aspekty legislativní a exekutivní činnosti související s pandemií nemoci COVID-19. Praha: Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, 2023. 86 stran. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, 1/2023.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)