Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2180998 obálek a 541561 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Horažďovice v raném novověku

Autor: Jan Kilián
ISBN: 9788088030447
NKP-CNB: cnb003178677
OKCZID: 128307492

Citace (dle ČSN ISO 690):
KILIÁN, Jan. Horažďovice v raném novověku. Vydání první. České Budějovice: Bohumír Němec - Veduta, 2019. 287 stran, 8 stran obrazových příloh.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.219.167...)