Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2634505 obálek a 790422 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ve městě a na zámku : dobrušští měšťané kontra opočenská vrchnost za třicetileté válkyAutor: Jaroslav Šůla, Ondřej Tikovský
ISBN: 9788088030454
OKCZID: 128357082

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠŮLA, Jaroslav. Ve městě a na zámku: dobrušští měšťané kontra opočenská vrchnost za třicetileté války. Hradec Králové :, České Budějovice: Univerzita Hradec Králové ;, Bohumír Němec - Veduta, [2019]. 411 stran, viii stran obrazových příloh.


Anotace

 

Kniha zprostředkovává mikrohistorický pohled na život poddanského města Dobrušky v přelomových časech vleklého válečného konfliktu, který stavěl před těžké zkoušky jeho elity i prosté obyvatele. Malý dobrušský svět oné doby se musel vyrovnávat jak s dopady událostí velkých dějin, tak s proměnami lokálních podmínek na opočenském panství – změnou vrchnosti a jejích strategií, přenášených na město úředním aparátem.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)