Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2181730 obálek a 541855 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ve městě a na zámku : dobrušští měšťané kontra opočenská vrchnost za třicetileté války

Autor: Jaroslav Šůla, Ondřej Tikovský
ISBN: 9788088030454
OKCZID: 128357082

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠŮLA, Jaroslav. Ve městě a na zámku: dobrušští měšťané kontra opočenská vrchnost za třicetileté války. Hradec Králové :, České Budějovice: Univerzita Hradec Králové ;, Bohumír Němec - Veduta, [2019]. 411 stran, viii stran obrazových příloh.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.107...)