Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2611824 obálek a 777537 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

V našem poníženém způsobu : kati, rasi a biřici v raně novověkých městech východních ČechAutor: Marie Pultarová
ISBN: 9788088030614
OKCZID: 128820055

Citace (dle ČSN ISO 690):
MATĚÁSKOVÁ, Marie. V našem poníženém způsobu: kati, rasi a biřici v raně novověkých městech východních Čech. Vydání první. České Budějovice: Bohumír Němec - Veduta, 2022. 244 stran, viii stran obrazových příloh.


Anotace

 

Práce se snaží nastínit různé stránky každodenního života katů, rasů a biřiců ve východočeských městech během raného novověku.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)