Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172630 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

"Proč to vyprávím?" : první polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna = "Warum erzähle ich das?" : die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in schriftlichen Erinnerungen deutscher Bewohner Brünns

Autor: Jana Nosková, Iva Kratochvílová, Denisa Čevelová, Volker Losseff, Jana Nosková, Jana Nosková
Rok: 2016
ISBN: 9788088081081
OKCZID: 127649762

Citace (dle ČSN ISO 690):
NOSKOVÁ, Jana. "Proč to vyprávím?": první polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna = "Warum erzähle ich das?" : die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in schriftlichen Erinnerungen deutscher Bewohner Brünns. Překlad Iva KRATOCHVÍLOVÁ, překlad Denisa SEDLÁK ČEVELOVÁ, překlad Volker LOSSEFF. Vydání první. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Praha - pracoviště Brno :, Statutární město Brno - Archiv města Brna, 2016. 636 stran. Brno v minulosti a dnes, suplementum č. 24.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.232.188...)