Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2210577 obálek a 558540 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny kazatelské stanice v Mladé Boleslavi

Autor: Karel Hájek, Jan Mašek
ISBN: 9788088084136
OKCZID: 127811339

Citace (dle ČSN ISO 690):
HÁJEK, Karel a Jan MAŠEK. Dějiny kazatelské stanice v Mladé Boleslavi. V Mladé Boleslavi: Farní sbor Českobratrské církve evangelické, 2017, 165 s. ISBN 978-80-88084-13-6.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.230.1...)