Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2122246 obálek a 525237 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vyvolenci bohů...?, aneb, Čím se platí za genialitu

Autor: Roman Cílek
ISBN: 9788088124115
OKCZID: 128040304

Citace (dle ČSN ISO 690):
CÍLEK, Roman. Vyvolenci bohů...?, aneb, Čím se platí za genialitu. Druhé vydání. Praha: MarieTum, 2019. 201 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.234.244...)