Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2647813 obálek a 797865 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

NaslouchejISBN: 9788088126935
OKCZID: 128846087

Citace (dle ČSN ISO 690):
MANNIX, Kathryn. Naslouchej: jak najít slova pro citlivý rozhovor. Překlad Zora FREIOVÁ. 1. vydání. V Praze: Cesta domů, 2022. 211 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)