Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2670675 obálek a 806423 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Průvodce českými účetními standardy v návaznosti na daně a zákon o obchodních korporacích : vyřešené příklady 2016 : účetnictví - daně - právoAutor: Pěva Pokorná
ISBN: 9788088128083
NKP-CNB: cnb002776414
OKCZID: 127172762

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČOUKOVÁ, Pěva. Průvodce českými účetními standardy v návaznosti na daně a zákon o obchodních korporacích: vyřešené příklady 2016 : účetnictví - daně - právo. 2. vydání. V Bohuňovicích: Oswald, 2016. 440 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)