Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2647802 obálek a 797862 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Básně a listyAutor: Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, Marta Vaculínová
ISBN: 9788088183310
NKP-CNB: cnb003428171
OKCZID: 128833955

Citace (dle ČSN ISO 690):
HASIŠTEJNSKÝ Z LOBKOVIC, Bohuslav. Básně a listy. V České knižnici vydání první. Praha :, Brno: Nadační fond Česká knižnice :, Ústav pro českou literaturu AV ČR ;, Host, 2022. 179 stran. Česká knižnice, svazek 116.


Anotace

 

Reprezentativní výběr z poezie a dochované korespondence Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic (1461-1510).V překladech Marty Vaculínové a Heleny Businské zpřístupňuje kniha současnému čtenáři kontext společenského a kulturního dění v našich zemích na přelomu 15. a 16. století, v epoše doznívajícího středověku a nastupujícího humanismu. Soukromé dopisy s kritickými a nadčasově vtipnými epigramy podávají unikátní svědectví o náboženských roztržkách a politické situaci za vlády Vladislava Jagellonského, o Hasištejnského cestě do Středomoří i o jeho světonázoru, nenaplněných ambicích či lásce ke knihám.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)