Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1940097 obálek a 482278 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kvalitativní detekce enterohemoragické Escherichia coli (EHEC) pomocí metody MOL-PCR

Autor: Nikol Reslová, Veronika Huvarová, Petr Králík
ISBN: 9788088233398
OKCZID: 128057870

Citace (dle ČSN ISO 690):
RESLOVÁ, Nikol. Kvalitativní detekce enterohemoragické Escherichia coli (EHEC) pomocí metody MOL-PCR. Brno: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., [2018]. 17 nečíslovaných stran. Uplatněná certifikovaná metodika, č. 97/2018.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.153.73...)