Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2312062 obálek a 582182 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ústecko z nebe = Ústí nad Labem Region from heaven = Die Region Ústí nad Labem vom Himmel

Autor: Milan Paprčka, Martina Grznárová
ISBN: 9788088259688
NKP-CNB: cnb003216562
OKCZID: 128353756

Citace (dle ČSN ISO 690):
PAPRČKA, Milan. Ústecko z nebe =: Ústí nad Labem Region from heaven = Die Region Ústí nad Labem vom Himmel. 1. vydání. Zlín: Creative Business Studio, 2020. 133 stran. Česko z nebe.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.230.76...)