Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2158609 obálek a 530852 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Bitevní loď Bismarck : příběh lodě a přeživšího člena posádky

Autor: Burkard von Müllenheim-Rechberg, Vlastimil Dominik
Rok: 2020
ISBN: 9788088274346
NKP-CNB: cnb003172178
OKCZID: 128301949

Citace (dle ČSN ISO 690):
MÜLLENHEIM-RECHBERG, Burkard von. Bitevní loď Bismarck: příběh lodě a přeživšího člena posádky. Překlad Vlastimil DOMINIK. První vydání. Neratovice: Omnibooks, 2020. 362 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.231.226...)