Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2173892 obálek a 537733 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře

ISBN: 9788088280118
OKCZID: 127999874

Citace (dle ČSN ISO 690):
KAREN, Igor. Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře: doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018. Praha: Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství, [2018]. 25 stran. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.229.119...)