Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1939294 obálek a 482067 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Veřejný prostor v ohrožení? : aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín

Autor: Petr Kratochvíl
ISBN: 9788088283188
NKP-CNB: cnb003086407
OKCZID: 128039098

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRATOCHVÍL, Petr, ed. Veřejný prostor v ohrožení?: aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín. Praha: Artefactum, 2018. 143 stran.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.81.73...)
 
 
 

Seznam literatury