Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2326133 obálek a 586937 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století. II., (Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj a Ústecký kraj)

Autor: Ludmila Hůrková, Klára Mezihoráková
ISBN: 9788088283492
NKP-CNB: cnb003307444
OKCZID: 128507110

Citace (dle ČSN ISO 690):
HŮRKOVÁ, Ludmila, ed. a MEZIHORÁKOVÁ, Klára, ed. Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století. Vydání první. Praha: Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i., 2020. 431 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.239.56...)