Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1939290 obálek a 482062 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Bezčasí

ISBN: 9788088292241
OKCZID: 128032961

Citace (dle ČSN ISO 690):
PETRÁŠ, Jiří, ed. a SVOBODA, Libor, ed. Bezčasí: Československo v letech 1972-1977. Vydání první. Praha :, České Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů ;, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2018. 567 stran.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.81.73...)